TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp www.fitnesietis.lt ir Jūsų (toliau – Pirkėjas).
1.2. Tai privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pirkti www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „PIRKTI“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

Asmens duomenų apsauga

2.1. Vykdydamas elektroninę prekybą Pardavėjas užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
2.2. Užsisakyti prekes www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali įvesdamas prašomus duomenis.
2.3. Registruojantis www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimui www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini šiai sutarčiai įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su www.fitnesietis.lt internetine parduotuve per 3 dienas nuo prekių pristatymo dienos, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu ir nurodant grąžinimo priežastį (rašyti el. pašto adresu info@fitnesietis.lt).

3.2.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, per 3 dienas nuo pirkinio gavimo dienos, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti kainą; grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
3.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos pirkimo vietoje (Priegliaus g. 1, Vilnius) ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą (el. paštu info@fitnesietis.lt) ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 3.2.1. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama sąskaita faktūra, čekis arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
3.4. Jeigu pirkėjas nepateikia sąskaitos faktūros arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 3.2.1. punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis www.fitnesietis.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.fitnesietis.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.fitnesietis.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis www.fitnesietis.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.fitnesietis.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai ši informacija būtina Pirkėjo užsakymui įvykdyti.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu/paštomatu, jeigu nesusitarta kitaip (sutartoje atsiėmimo vietoje).

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje naudojama užsakymų sistema. Perkant prekes, Pirkėjas gali pasirinkti įvairias prekes ir skirtingą jų skaičių. Parduodamų prekių skaičius yra neribojamas. Jeigu užsakinėjant prekes, Pirkėjas užsakymų sistemoje negali pasirinkti didesnio kiekio vienos rūšies norimos prekės, vadinasi sandelyje yra likę tik tiek tos rūšies prekių, kiek duoda daugiausiai pasirinkti užsakymų sistema.
5.2.1. Jei prekė užsakymo momentu yra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas apie užsakymo įvykdymą praneša pirkėjui el. paštu,  ir ji pristatoma Pirkėjui per 1-4 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
5.2.2. Jei prekės, užsakymo momentu, Pardavėjo sandėlyje nėra, Pardavėjas apie pristatymo terminą praneša pirkėjui el. paštu arba telefonu. Prekė pristatoma Pirkėjui per terminą, kuris reikalingas jai pagaminti ir pristatyti. Pirkėjui atsisakius laukti prekės, Pardavėjas grąžina sumokėtus pinigus arba dėl sąlygų pasikeitimo susitaria su Pirkėju telefonu.
5.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka užsakymą.
5.4. Prekių kainos www.fitnesietis.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.5. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
5.5.1. Apmokėti internetu per Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo sistemą;

5.5.2. Užsakytas ir suruoštas prekes Pirkėjas turi atsiimti per 5 darbo dienas po Pardavėjo patvirtinimo. Neatsiėmus užsakymo, po 5 dienų užsakymas atšaukiamas. Pirkėjas norėdamas pratęsti atsiėmimo laiką, informuoja Pardavėją telefonu +370 67049190 arba SMS žinute, arba elektroniniu paštu info@fitnesietis.lt.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo el. paštu. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys.
5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, formuodamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti teisingą siuntinio gavėjo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba siuntinį gali priimti asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar kiti asmenys esantys užsakyme nurodytu adresu prekių priimti negali, o prekės pristatytos teisingu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo terminų nevykdymo.
6.3. Lietuvoje prekės pristatomos per siuntų gabenimo tarnybą (kurjeru), OMNIVA paštomatu arba Lietuvos paštu. Vilniaus mieste, Pirkėjas pats gali atsiimti prekes iš Pardavėjo (sutartoje vietoje). Pristatymo vieta gali būti adresas Lietuvos teritorijoje arba siuntų tarnybos, su kuria bendrdarbiauja Pardavėjas, siuntų savitarnos terminalas. Iš paštomato gautas prekes reikia pasiimti per 7 dienas.

6.4. Pristačius prekę Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, kuriuo turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius dėl to patirtus Pardavėjo nuostolius.
6.8. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

7.1. Prekių grąžinimą reglamentuoja Lietuvos Respublokos civilinio kodekso 6.366 ir 6.367 straipsniai.

7.2. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus prekę su broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas (jeigu maisto produktas), kreiptis į Pardavėją. Brokuota prekė bus pakeista į kokybišką Pardavėjo kaštais - per siuntų gabenimo tarnybą susigrąžinama iš Pirkėjo bei nemokamai išsiunčiama kokybiška per siuntų gabenimo tarnybą arba siuntų savitarnos terminalą.

7.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus prekę su broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų (jeigu sporto inventorius arba negendanti prekė t.y. neturinti galiojimo datos), kreiptis į Pardavėją dėl pakeitimo. Brokuota prekė bus pakeista į kokybišką Pardavėjo kaštais - per siuntų gabenimo tarnybą susigrąžinama iš Pirkėjo bei nemokamai išsiunčiama kokybiška per siuntų gabenimo tarnybą arba siuntų savitarnos terminalą.

Intelektinė nuosavybė.

8.1. Visos teisės į Parduotuvę yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
8.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

Teisė

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija apie pardavėją

Internetinė produktų sportui, sveikai mitybai ir dietai parduotuvė Fitnesietis.lt

Kontaktinis tel.: +37067049190

El. paštas: info@fitnesietis.lt

Arnoldo Vilkelio individuali veikla

Individualios veiklos numeris 1182717

Adresas: A. J. Povilaičio g. 20, 04338 Vilnius

Kontaktinis tel.: +370 67049190

El. paštas: info@fitnesietis.lt

 

Taisyklių galiojimas

Šios taisyklės įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 dieną ir galioja neterminuotai.